Hortikultura i pejzažna arhitektura

Naučnici level Pro!
Noc Istrazivaca_,Novi Sad ,NS Programi,Nauka koja povezuje , Poljoprivredni fakultet


Mirjana Ljubojević je vanredna profesorka na Poljoprivrednom fakultetu i dobitnica je brojnih nagrada, najprestižnije od kojih su nagrada "L'Oreal - Za žene u nauci", nagrada za najboljeg mladog naučnika "Dr Zoran Đinđić" i nagrada "Pokreni se za nauku".
Mirjana se bavi istraživanjima koja obuhvataju veliki broj tema u okviru oplemenjivanja hortikulturnog bilja - smanjenje štetnosti invazivnih, otrovnih i alergenih dendroloških vrsta, povećanje tolerantnosti biljaka na bolesti, štetočine i razne abiotičke faktore, stvaranje formi koje se svojom arhitekturom uklapaju u urbani ambijent - a sve sa ciljem povećanja kvaliteta zelenila i života u urbanim uslovima.
Istraživanja koja se sprovode u okviru navedenih tema doprinose povećanju broja ekosistemskih usluga koje urbano zelenilo pruža, a samim tim i kvalitativnom i kvantitativnom povećanju kvaliteta života ljudi u gradu. Zdravo i funkcionalno zelenilo doprinosi ne samo estetici, nego i boljem psihičkom stanju, socijalizaciji, edukaciji, ali i raznim granama industrije, privrede, turizmu i slično.