Građanska nauka

Radionica
Ranovac 27.11.2020. 15:30-18:00


Raznolikost je svuda oko nas i nju treba negovati. Tako je i u carstvu gljiva, ali i drugih organizama. Pogledajte na koji način možete upoznati prirodu i na drugi način i uočite kakva je to biološka raznovrsnost naše zemlje.

Marko Blagojević dipl. biolog- ekolog,
Katica Janković, dipl. biolog i Danijela Sokolović, dipl. biolog, članovi mikološke sekcije OŠ ''Jovan Šerbanović'', Ranovac.
Udruženje gljivara i ljubitelja prirode ''Vilino kolo'', Petrovac na Mlavi

__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Маrkо Blаgојеvić
Dаniјеlа Sоkоlоvić
Katica Janković