Geološki profili Ključke terase

Predavanje
Kladovo , Ključka terasa
25.11.2020.


Misliš da je Dunav uvek tekao ovim rečnim koritom? Saznajte nešto o geologiji ove reke kroz priču našeg dr Vukovića.

Dr Nikola Vuković
Ivan Stojanović


__________________________
Želimo da čujemo vaše mišljenje i da se zahvalimo poklonom.

Saradnici

Nikola Vuković
Ivan Stojanović