EXtremeClimTwin

Naučnici level Pro!
Noc Istrazivaca_,Novi Sad ,Nauka koja povezuje , Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet


Predviđanja nam govore da usled klimatskih promena dolazi do promena hidrološkog ciklusa, što bi moglo da dovede do povećanog rizika od poplava. Pamtimo da je nekoliko razornih poplava u centralnoj Evropi tokom poslednjih 20 godina prouzrokovano upravo ekstremnim padavinama. Složenost odnosa između atmosferskih uslova, ekstremnih padavina i poplava, zajedno sa uočenim rastućim trendovima, ukazuju na neophodnost unapređivanja nauke i izgradnje istraživačkih kapaciteta u ovoj oblasti i u Srbiji.
Gubici usled ekstremnih klimatskih i hidroloških događaja iznosili su 453 milijarde evra, u proseku 12 milijardi evra godišnje, 79.200 evra po kvadratnom kilometru ili 811 evra po stanovniku. Prirodno-matematički fakultet je prepoznao ovu potrebu i predlogom projekta uspešno konkurisao na poziv iz Okvirnog programa Evropske unije za istraživanje i inovacije pod nazivom Horizont 2020 (H2020-WIDESPREAD-2020-5 Twinning). Predlog projekta je ocenjen sa maksimalnih 15 poena kao najbolji iz Srbije. Projekat je značajan i za negovanje potencijala mladih istraživača PMF-a i strateško povezivanje fakulteta s međunarodnim istraživačkim institucijama kroz održiva partnerstva i transfer znanja, rezultata i naučnih metodologija.

Tim čine:

Biljana Basarin, vanredni profesor- fizička geografija
Tin Lukić, vanredni profesor - fizička geografija
Slobodan Marković, redovni profesor-fizička geografija
Dragoslav Pavić, redovni profesor-fizička geografija
Minučer Mesaroš vanredni profesor - društvena geografija
Miroslav Vujičić - vanredni profesor -turizam
Gordana Vlahović - šef kancelarije za medjunarodnu saradnju