EDUVRlab

Naučnici level Pro!
Noc Istrazivaca_,Novi Sad ,NS Programi,Nauka koja povezuje , Univerzitet EDUCONS, Fakultet za digitalnu produkciju


Upotreba imersivne virtuelne realnosti (VR) ima sve širu primenu u naučnim i stručnim vizuelizacijama i simulacijama sa ciljem što realističnijeg načina približavanja često apstraktnih podataka široj, mada i naučnoj javnosti. 
Urbanistički projekat koji je na papiru dobija svoju realnu, sagledivu dimenziju vizualizacijom svih prostornih faktora koji utiču na sagledavanje projekta. Ovakva vizualizacija omogućava različite tipove analiza a time i mogućnosti korekcije samog projekta... 
Vizalizacija  apstraktnih i vremenski dugotrajno sakupljenih hidroloških podataka i simulacija ekstremnih uticaja na životnu okolinu u VR-u se percipiraju sa svim svojim mogućim posledicama ali i mogućim pozitivnim uticajima...
Simulacija vežbe za studente nuklearne fizike u VR su namenjene svim oniim studisjkim programima koji nemaju mogućnost da ovu specifičnu vežbu izvode zbog nedostatka potrebne opreme. Studenti putem VR-a naglavnog seta prolaze razne faze vežbe, u zaštićenom okruženju, koristeći protokole i unapred pripremljene podatke kao u realnoj laboratoriji. Prednost ove simulacije je i ta što studenti mogu da 'uđu' u dubine mikrokosmosa atoma i još sitnijih sabatomskih čestica i da vide šta se na tom nivou dešava u samom uređaju, što inače nikako ne bi laboratorijski ni pod kakvim uslovima doživeli.
Vizualizaciju prirodnog noćnog ambijenta, sa svim izazovima i nepredviđenim situacijama koje priroda nosi, ljudima često uliva nelagodnost i strah. Kada, u kom momentu  ansiozno stanje prelazi u strah a kasnije u paniku, je takođe deo simulacije u zaštićenom VR okruženju, koje treba da determiniše individualne reakcije u realnom vremenu...
Sve ovo čime se EDUVRlab bavi je danas od velike pomoći za različite naučne i stručne discipline. Omogućava istraživačima da sagledaju određene okolnosti na najrealističnije moguće načine u realnom vremenu i da prikupljaju, beleže i analiziraju podatke do kojih dolaze. Društveni značaj ovih istraživanja i saradnje EDUVRlaba sa drugim naučnim i stručnim institucijama, ima uporište i u što rasprostranjenijoj digitalizaciji čitavog društva, na čemu se zadnjih godina insistira i permanentno radi.

Tim čine:

prof. dr Predrag Šiđanin, MTD - arhitektura, rukovodilac EDUVRlaba
Luka Tilinger, MA, docent - primenjena umetnost
Jovana Plavšić, MA, asistent - arhitektura
Miljan Terzić, tehnički saradnik/asistent - primenjena umetnost