DETOX/ENDOS

Naučnici level Pro!
Noc Istrazivaca_,Novi Sad ,NS Programi,Nauka koja povezuje , Katedra za Fiziologiju životinja, Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet


Ftalati su hemikalije koje se široko koriste u proizvodima od plastike. Jedan od nejčešće korišćenih ftalata je di-(2-etilheksil)-ftalat (DEHP), koji se koristi u proizvodnji pribora za domaćinstvo,  medicinskih sredstava, proizvodnji kablova, PVC podnim oblogama, opremi za bebe, igračkma za decu, odeći, opremi za plažu i sl. DEHP je pronađen u ljudskoj krvi, majčinom mleku i urinu, što ukazuje da smo u velikoj meri izloženi ovoj hemikaliji.  Godinama istrazivači u celom svetu ispituju uticaj DEHP na ljudsko zdravlje uključujući i uticaj na funkciju ženskog reproduktivnog sistema. Smanjenje reproduktivne funkcije kod žena je značajan medicinski problem koji negativno utiče na mnoge parove širom sveta. Procenjuje se da je 72,4 miliona žena neplodno. Činioci koji su odgovorni za ovaj nagli pad fertiliteta do sada nisu precizno identifikovani, no, pored pušenja i starosne dobi, sve se više pažnje poklanja takozvanim hemikalijama koje remete rad endokrinih organa - endokrinim ometačima, uključujući i DEHP. Rezulati svih ovih istraživanja su doveli do zabrane stavljanja u promet igračaka i predmeta namenjenih za negu dece ako sadrže više od 0,1% određenih ftalata. Međutim i dalje ostaje nejasno da li DEHP dovodi do neplodnosti, koje doze su sigurne, a ostaje nejasan i mehanizam delovanja ovog endokrinog ometača na ćelijskom nivou.
Cilj DETOX projekta je da pokaže da li izlaganje DEHP-u dovodi do poremećaja u funkciji ženskog reproduktivnog sistema koje bi dovele do povećanja neplodnosti. Takođe, projekat će istraživati i molekularne mehanizme putem kojih DEHP ostvaruje svoje efekte na ženski reproduktivni sistem i otkrivanje efekata nakon dugotrajnog izlaganja malim dozama DEHP, što predstavlja tip izlaganja koje srećemo u stvarnom životu.

Tim čine:

dr Kristina Pogrmić-Majkić, viši naučni saradnik-rukovodilac projekta
dr Nebojša Andrić, docent
dr Dragana Samardžija Nenadov, naučni saradnik
Biljana Ivković, istraživač pripravnik sa PMF
dr Stevan Milatović, docent sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.