CO:BIT-19 - merenje temperature

Tavankut MG 26.11.2020.


Micro:bit se preko komadića alu-folije prisloni na čelo učenika, stranom na kojoj se nalazi procesor. Pritiskom na taster „A“ započinje merenje temperature. Vreme merenja podešeno je programom, a za vreme merenja na ekranu micro:bit-a prikazuje se prikladna animacija. Nakon isteka predviđanog vremena na ekranu se brojčano prikazuje izmerena temperatura. Pritiskom na taster „B“ micro:bit je spreman za novo merenje. Kako bi se pojačao efekt i učenicima merenje učinilo zanimljivijim koristi se ZIP Halo s 24 svetleće RGB diode, čija se svetlost menja ovisno o izmerenoj temperaturi. Prema zadatku, granična vrednost je 37°C. Ako je temperatura manja od 37°C pali se zeleno svetlo, ako je tačno 37°C žuto-bijelo svetlo i ako je veća od 37°C crveno svetlo.

Bogdan Kovačević i mentor Branko Stantić nastavnik tehnike, tehnologije, informatike i računarstva