Aplikacije i uredjaji za medicinsku elektroniku

Digitalna nauka
Noc Istrazivaca_,Novi Sad ,NS Programi,Radionica , Fakultet tehničkih nauka, Katedra za elektroniku


Željko Popović sa Katedre za elektroniku, Fakulteta tehničkih nauka je deo projekta SALSETEH (H2020) u okviru koga se razvijaju uređaji za medicinsku elektroniku.

Digitalne aplikacije i uređaji prodiru i sve sfere naših života pa tako i u domen medicine i zdravlja. U okviru ove demonstracije biće predstavljene digitalne apliakcije i prenosni elektronski uređaji kojima možete da ispuštate fluid pomoću mikrofluidnog čipa u određenim vremenskim intervalima ili da prikazujete tip i koncentraciju leka iz uzorka kapi znoja, na primer.

https://salsethproject.com/