UGASIMO SVETLA, UPALIMO SVICE!

Oficirski Dom
Vreme odžavanja: - 17.00-22.00
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Niš ,Oficirski dom


Da li ste videli svice uživo? Ovo pitanje vam ne bismo postavljali pre par godina. Ali sada je aktuelno zato što je sve manje staništa za ove magične insekte čija brojnost može da nam pokaže kvalitet životne sredine. Njima je neophodno mnogo drveća, visoka trava i nezagađen vazduh. Potreban im je mrak da bi na svoj način komunicirali putem svetlosnih signala. Čovek oštećuje prirodu tako što ispušta štetne materije u reke, tako što seče drveće ali i tako što preterano i neprekidno osvetljava svoje okruženje, ponekad i kada to nije neophodno. To zovemo svetlosnim zagađenjem. Dođite da naučite sve o svicima: kako i zašto svetle, kako se udružuju. Naučite šta je luciferin, a šta luciferaza. Dođite da stvorimo magiju: da i buduća pokolenja šetaju stazama kroz šumu koje su osvetljene na prirodan način. Ugasite svetla! Uključite mozak, upalite svice!

AUTORI: dr Ana Savić, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Departman za biologiju

Učesnici

Ana Savić