Put savremenog dizajna inspirisan srpskom i kineskom tradicijom i kulturom

Kulturni centar Zrenjanina
Radionica
Vreme odžavanja: 27.09.2019. 16:00 – 22:00
Mesto održavanja: Zrenjanin ,Kulturni centar Zrenjanina


Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“