PAMETNA METEOROLOŠKA STANICA

Oficirski Dom
Vreme odžavanja: - 17.00-22.00
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Niš ,Oficirski dom


Pametna meteorološka stanica namenjena praćenju i skladištenju ambijentalnih i atmosferskih parametara u bazu podataka na internet (IoT). Mogućnost primene je u bibliotekama, skladištima, meteorološkim stanicama, itd. Parametri koji se mere su:
  • trenutna temperatura [°C],
  •  vlažnost vazduha [%RH],
  • atmosferski pritisak [mBar],
  • koncentracija gasa plina (LPG) [%],
  • intenzitet osvetljenja [lx],
  • brzina vetra [m/s – km/h].

Skladištenje podataka se vrši u bazi podataka na internetu, kako bi korisnik imao pristup merenim parametrima u bilo kom trenutku, sa bilo kog mesta. Takođe, u okviru baze podataka, postoji mogućnost grafičkog prikaza rezultata merenja.


AUTORI: Miloš Đorđević, Jana Vračar, Elektronski fakultet u Nišu

Učesnici

Jana Vračar
Miloš Đorđević