Nevidljivi ugljen dioksid

Kulturni centar Kruševac
Vreme odžavanja: 28.09.2019.
Mesto održavanja: Kruševac