Interaktivni razgovor u Parku nauke "Nervni sistem"

Naučni klub Šabac
Vreme odžavanja: 23.09.2019. 14:00 - 15:00
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Šabac


Uz pоmоć nаučnоg еkspоnаtа u Pаrku nаukе dеcа ćе nа zаnimlјiv nаčin učiti о nеrvnоm sistеmu.

Realizatori: Danijela Marković