Na granici vidljivog - od makro do nano

Gimnazija Kruševac
VELIKA NAUČNA AVANTURA
Vreme odžavanja: 27.09.2019. - 15:00-18:00
Mesto održavanja: Kruševac


Kako možemo da „vidimo“ nešto što je ljudskom oku nevidljivo? Dočaraćemo vam nanosvet i objasniti kako pri različitim uslovima, polazeći od istog jedinjenja sa jedne strane možemo dobiti proizvod makro, a sa druge strane nano dimenzija. Upoznaćemo vas sa nano veličinom i sa primerima koji nas okružuju, a koji su upravo deo ovog nevidljivog sveta.

Tim: Tehnološko-metalurški fakultet - Univerzitet u Beogradu