Ko su nepozvani gosti?

Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Vreme odžavanja: 27.09.2019. 16.00-21.00
Mesto održavanja: Pančevo,BIG PANČEVO


Nepozvanih gostiju ima raznih, ali u ovom slučaju nismo baš sigurni da li su to oni ili mi?! Ko je kome došao nepozvan i ko je kome zauzeo stan? Raspetljaćemo priču uz pomoć vas, ali ćemo uvažiti i njihov glas. U priči skoro obelodanjeno i prisustvo krda divljih svinja u našoj prestonici, i sad vam moramo predstaviti divlje životinje koje obitavaju u blizini nas i naših naselja, iako su one često mimikrijom i noćnom aktivnošću uspevale da smanje sve interakcije i sakriju za nas svoje postojanje. Pošto će problem zajedničkog života biti sve više izražen, predstavićemo vam sve aktere ove priče i sve izazove sa kojima se stručnjaci, građeni i divlje životinje susreću.

Učesnici

Aleksandar Marković
Srđan Vukašinović
Vukan Lavadinović