Invazivne vrste

NIDSBE Josif Pančić, Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet
Radionica
Vreme odžavanja: 27.9.2019.
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Novi Sad ,NS Programi,Radionica,Novi Sad BIG


Saznajte šta su to invazivne vrste i kako one utiču na svoju okolinu i na druge autohtone vrste, na staništa kao i čitave ekosisteme, pa i ljude. Naučite kako je to globalizacija uticala na problem invazivnih vrsta i njihovo rasprostranjenje.