INTERAKTIVNI MODEL ORIGINALNE TESLINE LONG ISLAND LABORATORIJE

Oficirski Dom
Vreme odžavanja: - 17.00-22.00
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Niš ,Oficirski dom


Prikazan je interaktivni model rekonstruisane originalne Tesline laboratorije u Long Island-a koji se može koristiti na modernim projektorima ili televizorima najnovije generacije. Predviđeno je da se ovim modelima upravlja interaktivno, dakle po potrebi i sam posetilac Noći istraživača 2019 može to da uradi bez pomoći osoblja na izložbi. Sa postavljanjem projektora u visokoj rezoluciji dobija se veoma kompaktna i kvalitetna interaktivna Long Island prezentacija. Takodje, biće prikazana i Android Long Island aplikacija koja omogućava virtuelnu šetnju kroz Teslinu najpoznatiju laboratoriju korišćenjem širokog spektra raznih smart telefona, koji ne moraju biti vrhunskih VR performansi niti priključeni na Internet. Ovo je omogućeno razvojem specijalne lokalne integrisane baze slika na telefonu, koja se može po potrebi i šifrirati. Ove aplikacije se nalaze i u osnovnoj postavci Muzeja Nikole Tesle.

AUTORI: dr Vladan Vučković, Nikola Simić, Nikola Džezo, Elektronski fakultet, Niš

Učesnici

Nikola Simić
Nikola Džezo
Vladan Vučković