DODIR ZVUKA

Oficirski Dom
Vreme odžavanja: - 17.00-22.00
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Niš ,Oficirski dom


Interdisciplinarni tim muzičkog studija Musicorn će ove godine pokušati da nam dočara povezanost različitih čula u percepciji određenih senzacija.
Zvuk kao večiti fenomen, ne prestaje da provocira nauku i iznova dokazuje nemogćnost da se jasno definiše. Ima višestruku namenu, pa ćemo ga sresti kao sredstvo komunikacije, medijum zabave, a u okviru muzikoterapije i kao motivacioni element koji se koristi za uspostavljanje kontakta, u preventivne, dijagnostičke, terapijske i edukativne svrhe. Čulo sluha ima glavnu ulogu u primanju i razumevanju zvučnog iskustva, ali i druga čula doprinose formiranju kompletnog utiska. Učestvujte u igri opažanja i probudite vaša čula. Kako zvuk izgleda kada ga dodirnemo?

AUTORI: Ivana Ilić, Nikola Roy Chaudhury, Marija Stojanović, Vladimir Ilić, Marina Đorić, Musicorn

Učesnici

Marina Đorić
Vladimir Ilić
Ivana Ilić
Nikola Roy Chaudhury
Marija Stojanović