Doc. dr Dejan Movrin

Departman za proizvodno mašinstvo, Fakultet tehničkih nauka
Kafa sa naučnicima
Vreme odžavanja: 27.9.2019. 20:00 - - 21:00, Kafe The Pub, TC BIG
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Novi Sad ,NS Programi,Kafa sa naucnicina,Novi Sad BIG


dr Dejan Movrin je docent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Osnovne oblasti istraživanja kojima se bavi su aditivne tehnologije (3D štampa). Tokom godina rada i istraživanja i korišćenjem različitih vrsta uređaja za 3D štampu, radio je na mnogobrojnim projektima, od kojih su najuspešniji: dizajn i štampanje veštačke ruke za decu, izrada implanata za rekonstrukciju kostiju lobanje, kao i izrada mnogih proizvoda za svakodnevnu upotrebu. Otac je dvoje dece kojima je približio ove tehnologije i zagolicao maštu kako ih koristiti u svakodnevnoj igri. U slobodno vreme gleda filmove i bavi se akvaristikom.

Naučna oblast: Aditivne tehnologije (3D štampa)

Teme:
- Aditivne tehnologije,
- Kako 3D štampa može da pomogne u svakodnevnom životu,
- Primena 3D štampe u medicini.