Biologija ljubavi

Naučni klub Novi Pazar
Predavanje
Vreme odžavanja: 24.09.2019. 09:00 - 11:00
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Novi Pazar


Biološka osnova emocija i njihova funkcija. Limbički sistem. Zaljubljenost ili ljubav? Leptirići u stomaku - koktel neurotransmitera. Veza između emocija i tela. Emocije u službi biologije ponašanja.

Realizator: Prof. dr Nataša Đorđević, vanredni profesor, doktor bioloških nauka