Vulkani i zemljotresi

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Kruševac
Predavanje i radionica
Vreme odžavanja: 27.09.2018. 13:00-15:00
Mesto održavanja: Kruševac


Predavanje obuhvata predstavlјanje posledica zemlјotresa na našem području od davnina, prikaz nastanka vulkana i demonstracija vulkana.

Verica Sokolović, profesor Geografije