Putovanje u prošlost - arhaizmi i istorizmi

Plato ispred Doma sindikata
Radionica
Vreme odžavanja: 24.09.2018. 12:00-15:00 - Tri radionice po sat vremena
Mesto održavanja: Kruševac


Upoznavanje učenika sa terminima „ arhaizam i istorizam“ kroz predavanje i izrade rečnika arhaizma i istorizma kroz interaktivne radionice sa materijalom. Rečnik sadrži arhaizme i istorizme iz različitih tema života: škola, lјubav i svadbeni običaji, odeća i nakit, zanati, viteštvo, biodiverzitet, kuća i okućnica…Svaki rečnik koji bude napravlјen ostaje u Naučnom klubu Kruševac za buduće radionice sa učenicima.

Sanja Mladenović, profesr Srpskog jezika i književnosti
Olivera Kolarić, profesor Biologije