Priče o brojevima

OŠ 'Jovan Šerbanović', Ranovac
Radionica
Vreme odžavanja: 27.09.2018. 13:00-14:00
Mesto održavanja: Ranovac


Podsticanje učenika na razmišljanje o brojanju i brojevima na jedan drugačiji način, kroz razne vrste asocijacija, igara i zanimljivosti. Predstavljanje kultura i tradicija različitih etničkih grupa kroz brojeve. U pripremi realizacije radionice koristiće se knjiga „Čovek koji je brojao“ (The man who counted), Malbe Tahana, koja će biti i preporučena učenicima za čitanje.

Krsto Masleša, nastavnik Matematike