Otkrijmo Jastrebac: Tajne biodiverziteta - endemične i reliktne vrste Srbije

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Kruševac
Naučne radionice za učenike ekokampa
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 17:00-21:00
Mesto održavanja: Kruševac


Učenici će se upoznati sa biodiverzitetom Srbije, sa endemičnim vrstama, sa isčezlim vrstama i staništima, uticajem čoveka na biodiverzitet i međusobnu povezanost svih faktora u ekosistemima, pokretima bilјaka, odbrambenom mehanizmu kod bilјaka i životinja i kako su naše bake i deke koristile bilјke u domaćinstvu i bašatama u odbrani od štetočina . Radionica obuhvata interaktivne slagalice gde će učenici slagati slike Nacionalnih parkova na osnovu karakterističnih bilјnih i životinjskih vrsta za data područja.

Olivera Kolarić, profesor Biologije