Obilazak kulturno-istorijskih spomenika novopazarskog kraja

Stari Ras, Manastir Đurđevi stupovi, Manastir Sopoćani, Isa-begov hamam, Lejlek džamija, Sefarsko groblje...
Tribina
Vreme odžavanja: 27.09.2018. 10:00-14:00
Mesto održavanja: Novi Pazar


Članovi Naučnog kluba Novi Pazar i studenti Državnog Univerziteta Novi Pazar obići će kulturno – istorijske spomenike hrišćanske kulture (Stari Ras, Petrovu crkvu, Manastir Đurđevi Stupovi, Manastir Sopoćani), kuturno – istorijske spomenike islamske kulture (Altun – alem džamija, stara tvrđava sa kulom motriljom, Isa-begov hamam, Lejlek džamija ) kao i sefarsko groblje.