Mali arheolozi u velikim naučnim čizmama

Srednja škola ''Mladost'', Petrovac na Mlavi
Radionica
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 17:00-22:00 - (maks. 2 sata)
Mesto održavanja: Ranovac


Radionica ima za cilj upoznavanje dece školskog uzrasta (osnovna škola) sa istraživačkim rezultatima i saznanjima arheoloških istraživanja sa lokaliteta Belovode, velikog neolitskog naselja u blizini Petrovca na Mlavi, zahvaljujući kojem je pre 20 godina osnovan petrovački Zavičajni muzej. Lokalitet Belovode predstavlja veliko neolitsko naselje, vinčanske kulture, staro preko 7 hiljada godina. Кao takav predstavlja ne samo kulturno nasleđe opštine Petrovac na Mlavi i Republike Srbije, već je legitimnu tekovinu evropske kulturne baštine, sa kategorizacijom kulturnog dobra. Ideja je da se na interaktivan način, deca upoznaju sa arheologijom kao naučnom disciplinom, koja danas uz pomoć drugih nauka i naučnih disciplina (geologija, paleontologija, antropologija, etnologija, istoriografija, hemija i dr.).

Marija Svilar, magistar arheologije, saradnik-istraživač na istraživanju arheološkog lokaliteta Belovode
Jasmina Živković, rukovodilac Arheološke zbirke Zavičajnog muzeja Petrovac na Mlavi