Jevrejska - Sefarska tradicija i kultura novopazarskog kraja i izvorna muzička zaostavština svih konfesija

Naučni klub Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar
Tribina
Vreme odžavanja: 26.09.2018. 10:00-14:00
Mesto održavanja: Novi Pazar


Kroz interaktivnu tribinu na ovu temu istoričar Esad Rahić predstaviće sefarsku kulturu i tradiciju, nakon toga će Aladin Imamović iz Kulturnog centra Novi Pazar predstaviti bogatu muzičku tradiciju svih konfesija kroz horsku muziku i folklor našeg kraja.

Esad Rahić, istoričar
Aladin Imamović, predstavnik Kulturnog centra Novi Pazar