Istorija nastanka petrovačke varoši

Srednja škola ''Mladost'', Petrovac na Mlavi
Prezentacija
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 18:30-19:30
Mesto održavanja: Ranovac


Popularna prezentacija istorije petrovačke varoši, njenog nastanka i kulturnog nasleđa materijalne i nematerijlane kulture petrovačke varoši koja danas, pored savremenog života i njegovih tekovina, čini entitet Petrovca na Mlavi.

Мilаn Јеnić, kustos Zavičajnog muzeja Petrovac na Mlavi,
Dаrkо Kоstić, kustоs Zаvičајnоg muzеја Petrovac na Mlavi