Islamska tradicija i kultura novopazarskog kraja

Naučni klub Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar
Tribina
Vreme odžavanja: 25.09.2018. 10:00-14:00
Mesto održavanja: Novi Pazar


Kroz interaktivnu tribinu na ovu temu istoričar Esad Rahić predstaviće bogatu islamsku kulturu i tradiciju našeg kraja, sa posebnim osvrtom na mnogobrojne sakralne objekte gde dominira Altun-alem džamija spomenik kulture UNESCO, a biće osvrta i na nošnju, običaje i gastronomiju ovog kraja.

Esad Rahić, istoričar