Hrišćanska tradicija i kultura novopazarskog kraja

Naučni klub Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar
Tribina
Vreme odžavanja: 24.09.2018. 10:00-14:00
Mesto održavanja: Novi Pazar


Kroz interaktivnu tribinu na ovu temu istoričar Esad Rahić predstaviće bogatu hrišćansku kulturu i tradiciju našeg kraja, sa posebnim osvrtom na Stari Ras, stvaranje prve Srpske države i materijalnu zaostavštinu u vidu arheoloških nalazišta Starog Rasa, Crkve i Manastiri Nemanjića iz tog perioda.

Esad Rahić, istoričar