Grafit koji svetli?


Otvorena laboratorija
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 16:00-22:00
Mesto održavanja: Fakultet za fizičku hemiju


Može li komad grafita iz olovke da zasvetli? Uz fizičku hemiju, sve je moguće! Nekada, pre postojanja sijalice, nakon zalaska Sunca trebalo je mnogo sveća, baklji ili uljanih lampi da bi se prostorija osvetlila. Sredinom XVIII veka ser Jozef Svon i Tomas Edison su, nezavisno jedan od drugog, uspeli da naprave prvu verziju sijalice koja je praktično mogla da se koristi. Upravo je grafit bio jedan od prvih korišćenih materijala u sijalicama, a kako to zapravo grafit može da osvetli našu sobu, saznaj u našoj laboratoriji!

Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 12-16;