Fudbal i diktatura

OŠ 'Jovan Šerbanović', Ranovac
Radionica
Vreme odžavanja: 25.09.2018. 12:00-13:00
Mesto održavanja: Ranovac


Pregled o sportskom životu u periodu od 1918. do 1930, naročito o poznatom slučaju i problemima koji su se javili u vezi sa Jugoslovenskim nacionalnim timom na prvom svetskom prvenstvu u fudbalu, u Urugvaju. Кritička analiza istorijskih izvora o učešću jugoslovenskog tima na Prvom svetskom fudbalskom prvenstvu, istraživanje problema u odnosima između nacija u Кraljevini Jugolaviji. Proširenje znanja o lokalnoj i svetskoj istoriji sporta. Upoznavanje sa zabavnom stranom istorije i podsticanje interesa za istorijsku nauku. Naglašavanje multiperspektivnosti i kritičkog pristupa u istorijskoj nauci.

Dragan Milošević, nastavnik Istorije