BEOGRAD POD UV SVETLOM


Mesto održavanja: Naučni klub CPN


Otkrijte nevidljivu stranu Beograda kroz alternativnu fotografsku tehniku cijanotipije tokom koje ćete imati prilike da poput arheologa, razotkrijete građevine, objekte, kuće, kafane, spomenike koji su nekad oplemenjivali duh starog Beograda, a kojih danas nema na tim istim lokacijama. Preko arhivskih negativa fotografija tih davno nestalih objekata učesnici će razvijati pozitiv fotografije tehnikom cijanotipije, cijan i ultramarin plave monohromatske fotografije na akvarel papirima i na taj način ih ponovo oživeti.

Svaka fotografija krije svoju priču, poreklo i lokaciju koje će se povezivati u jednu mapu grada.

Učesnici će biti ohrabreni da nađu gde njihova fotografija/cijanotipija pripada na mapi sa tekstovima o tim nekadašnjim kulturnim nasleđima analizirajući detalje na svojim fotografijama.

Učesnici

Boris Klobučar
Milica Nikolić
Mirjana Utvić